Wrapkit

O nás

3 roky, 1 univerzita, 4 navštívená zařízení, 285 obdarovaných seniorů, 64 dobrovolníků, 439 dárků, 13 zmínek v médiích 

Projekt Vánoce pro všechny je dobročinný neziskový projekt studentů a studentek Univerzity Palackého. Zaměřuje se na skupiny obyvatel, kteří žijí mezi námi a na které se často zapomíná. V prvních dvou ročnících se projekt soustředil čistě na pacienty Léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), kteří trávili svátky o samotě. Letos poprvé bude projekt rozšířen o zařízení jiného charakteru: kromě LDN navštívíme také centrum pro děti s autismem a Domov pokojného stáří v Bohuslavicích.

Již v loňském roce jsme avizovali, že se chystáme projekt rozšířit. Hodláme totiž dostát našemu názvu Vánoce pro všechny, a proto jsme se rozhodli zahrnout do projektu také centrum pro autistické děti JAN z.s. V příštích letech bychom chtěli připojit další a další zařízení, která se specializují na pomoc lidem se specifickými potřebami.

Jde nám o rozmanitost. Jde nám o vánoční radost ve tvářích úplně všech bez ohledu na jejich věk, onemocnění, potřeby, situaci… Jde nám o nastolení veřejné debaty na témata, na která nezbývá čas ani prostor. Jde nám o lidi, na které se nejvíce zapomíná. 

Začínali jsme o Vánocích 2016 v LDN Vojenská nemocnice Olomouc pouze se třemi dobrovolníky u patnácti pacientů. Loni jsme náš projekt rozšířili o LDN v Moravském Berouně a počet obdarovaných i dobrovolníků se výrazně navýšil. Letos dále expandujeme, jak v počtu zařízení, tak i v jejich diverzitě.

Máte-li zájem uspořádat tento projekt i ve Vašem městě, neváhejte se nám ozvat! Jsme připraveni Vám poskytnout veškeré potřebné informace a podklady nutné k realizaci.

Vzhledem k většímu počtu zařízení i pacientů jsme se letos rozhodli zapojit do propagace i mimouniverzitní média a oslovit tak i širokou olomouckou veřejnost. Na tomto místě bychom rádi srdečně poděkovali celému PR týmu Univerzity Palackého v Olomouci. Nezištně se nám nabídli a propůjčili nám své zkušenosti se spoluprácí s médii. Velice si ceníme toho že se naše alma mater rozhodla projekt natolik podpořit. Všem tímto srdečně děkujeme!

wrapkit

Cílem dobročinného neziskového projektu Vánoce pro všechny je obdarování seniorů, kteří jsou nuceni zůstat během vánočních svátků v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 511/8,
771 47 Olomouc,
Česko

© 2019 Vánoce Všem.